Ett tryggt och samlat stöd för dig som arbetar med sociala frågor

social Social

Ett webbaserat stöd

inom socialrätt

Med vår webbaserade produkt ”Social” får du allt samlat på ett ställe: förädlad juridik, dokument och rättsarkiv samt en uppskattad juridisk frågeservice. Experterna som svarar på dina frågor har gedigen kunskap och praktisk erfarenhet av socialrätt. Allt för att du ska kunna fatta tryggare beslut på korrekt grund.

Produkten täcker in socialrätt för dig som arbetar inom kommunal socialtjänst, landsting, myndighet eller i privat verksamhet.

Pris på förfrågan

Få en personlig visning Ladda ner produktblad 

Produktegenskaper innehåll social

Sammanfattande nyheter

Omvärlden är i ständig förändring. Vi sållar och sammanfattar kontinuerligt de viktigaste nyheterna från bland annat domstolar, myndigheter, förvaltningsdomstolar och Socialstyrelsen. På så sätt är du alltid uppdaterad och kan fatta beslut på aktuella grunder. Du får tillgång till nyheterna inifrån produkten, men även i form av nyhetsnotiser direkt till din inkorg.

Nyheter socialrätt

Social omsorg

Förädlad juridik inom socialrätt

Vi ger dig en bred digitaliserad kompetens inom flertalet områden, men går även ner på djupet inom varje område. Du väljer själv hur detaljerat du vill studera ett område och hur djupt i frågan du vill gå.

I Draftit Social finner du förädlad juridisk information om bland annat följande områden: Socialtjänstens grunder, Offentlighet och sekretess, Integritetsfrågor, Individ- och familjeomsorg, Familjerätt och familjerådgivning, Ekonomiskt bistånd, Stöd till funktionshindrade, Assistansersättning och Kvalitetsstyrning.

Till relevanta kapitel finner du även dokument och mallar framtagna av juridiska experter.

Fråga jurister + frågebank

Fråga en juridisk expert när du behöver rådgivning i mer komplexa fall. Juristerna som bevakar omvärlden och skriver texterna i vårt verktyg står även redo att svara på dina frågor. Undvik dyra advokatarvoden – använd frågeservicen. Den ingår i verktyget. Dessutom kan du läsa anonymiserade frågor från andra yrkeskollegor, allt samlas i vår frågebank.

Fråga jurister socialrätt

Arkiv socialrätt

Omfattande rättsarkiv

Du finner ett digert arkiv med rättsdata i vår Socialprodukt. Använd det när du vill fördjupa dig och se utfall av situationer liknande de som du tampas med. Arkivet innehåller information om: Lagar, Propositioner, Rättsfall, Socialstyrelsen, Förordningar, Föreskrifter, Konventioner, Kungörelser, Betänkanden, Lagrådsremisser, Statens offentliga utredningar och Departementsserien.