E-learning E-learning

E-learning för skolledare

Hantera kränkningar i skolan

E-learning för Kränkande Behandling är en digital kurs som förklarar hur kränkningar i skolmiljön ska hanteras. Kursen är framtagen för skolledare i kommunala och privata verksamheter. Givetvis kan kursen även erbjudas till de pedagoger som har behov av kompetensutveckling inom området.  Precis som i Draftits övriga produkter krävs inga juridiska förkunskaper för att förstå och applicera innehållet i praktiken.  

E-utbildningen tar ungefär 30 minuter och kan genomföras på dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Pris på förfrågan

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Skola e-learning

A-Ö A-Ö om kränkningar

Skolpersonalen ska inte behöva oroa sig för att hantera stundom knepiga situationer. Likaså ska inte elever behöva komma i kläm på grund av bristande kunskap i hur kränkande behandlingar ska hanteras.

E-learning för Kränkande Behandling stärker er kompetens och ökar medvetenheten om allt som rör kränkningar i skolan; från det förebyggande arbetet, till åtgärd & utvärdering.

Trygghet Kunskap = trygghet

Vidga er komfortzon - så att ni vet hur man får och bör agera – med samma enhetliga information om lagstiftning och praxis. Oavsett om ni bemöter elever eller deras föräldrar, blir det enklare att förklara varför ett visst beslut tas.

Kunskapen ni får i E-learning för Kränkande Behandling kommer skapa en trygghet i hur kränkningar ska hanteras.

Kursen 7 kapitel + sluttest

Utbildningen består av sju kapitel som förklarar lagens innebörd, tidigare rättsfall och exempel på vanliga fällor och fallgropar. Du ser tydligt i vänstermenyn vilka kapitel som är påbörjade och avslutade.

Kursen avslutas med ett kunskapstest. Om du inte klarar testet första gången finns det möjlighet att prova igen.

Rättsdata Fall från rättspraxis

Ta del av verkliga fall från rättspraxis för att förstå vilka handlingar som enligt domstolen klassas som diskriminerade och inte.

Får man fysiska föra ut en elev ur klassrummet och vad klassas som selektiv belöning? I varje fall hänvisar vi givetvis till den fullständiga domen om du önskar att läsa vidare.

Strategi En del av er strategi

Skollagen sätter krav på att varje skola ska motivera hur man strategiskt arbetar för att motverka kränkande behandling.

En naturlig del av denna strategi bör bland annat vara utbildning och kompetensutveckling inom området.

Förstoringsglas Ta del av kursen

Starta kursen genom att logga in direkt i Draftits plattform.

Om er verksamhet har ett befintligt Learning Management System (LMS) kan du även importera kursmaterialet från Skola E-learning till ert system. Utbildningar finns i formaten SCORM, Tin Can och AICC, vilka fungerar för de flesta LMS.