KB Process KB Process

Nu digitaliserar vi

hanteringen för kränkande behandling

Alla kränkningar i skolan och förskolan ska anmälas till huvudmannen. Idag sker processen för kränkande behandling ofta manuellt. Det finns flera problem med detta; papper med känslig information som av misstag kan spridas till obehöriga, administrationen tar tid, och utredningar startas inte eftersom det glöms bort. Därför introducerar vi KB Process – ett digitalt verktyg som hanterar hela processen, från anmälan till åtgärd. 

Ett processverktyg i linje med skollagen & GDPR:
När åtgärder inte vidtas är det främst eleverna som drabbas, vilket är olyckligt. Med KB Process slipper ni pappersarbetet och säkerställer att alla ärenden följs upp - i enlighet med skollagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Processverktyget är anpassat för att användas i alla typer av skolverksamheter, från förskola till gymnasium i kommunal eller privat regi. 

Pris på förfrågan

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Status på ärenden

Översikt av ärenden i KB Process

Digital anmälan Anpassad för GDPR

Så snart en anmälan ska göras krävs enbart en länk. Den länken kan med fördel placeras i ert intranät. När anmälan är gjort notifieras rektor och huvudman direkt via mail. De kan sedan logga in i KB Process för att läsa ärendet.

Eftersom alla ärenden är samlade i systemet, som är utvecklat i enlighet med GDPR, finns det ingen risk att känsliga uppgifter hamnar på avvägar. Allt finns samlat på ett ställe, vilket gör det enklare att utvärdera åtgärderna.

Process En tydlig process

Du kan alltid se var i processen ett ärende befinner sig. En pedagogisk layout gör att du enkelt kan läsa hela ärendet; från anmälan och kompletteringar till utredning och åtgärd. Skollagen ställer krav på att samtliga steg ska genomföras i varje ärende.

Du ser också när varje del av processen genomfördes för att ni ska kunna bevisa att ärendet har hanterats skyndsamt enligt kraven i skollagen.

Redovisning Enklare utvärdering

Med grafisk statistik är det enkelt att se fördelningen av ärenden som har anmälts, utretts och åtgärdats. Det är enkelt att se om en särskild klass eller skola har fler anmälningar än genomsnittet för verksamheten, vilket underlättar prioriteringen av förebyggande åtgärder.

Statistiken kan du även använda för att skicka rapporter till huvudman och Skolinspektionen.

Utredning Starta utredning eller delegera till annan

I KB Process väljer rektorn om hen ska ta hand om utredningen själv eller delegera vidare ärendet. Personen som mottar ett delegerat ärende får åtkomst till det specifika ärendet, men har inte tillgång till översikt och statistik.

Påminnelser Vi påminner dig

Om ett ärende inte behandlas skyndsamt skickas en automatisk påminnelse för den som är ansvarig för ärendet.

Du kommer aldrig behöva oroa dig för att ärenden ligger och väntar på åtgärder utan din vetskap.

Förstoringsglas Kontroll & översikt

Som rektor eller huvudman har du fullständig kontroll över alla ärenden. Givetvis är det endast de som givits behörighet som kan se ärendena i verktyget.

I översikten kan du enkelt sortera ärenden baserat på status, skola, årskurs och liknande.