Ledning Friskola Ledning
Friskola

En trygg punkt

i en intensiv vardag

Draftit Skolledning Friskola är den trygga punkten i vardagen för över 1600 rektorer och förskolechefer. Vad de verkligen uppskattar med verktyget är den konkreta informationen och den praktiska tillämpningen. Draftit är som en expert som man alltid kan rådfråga och basera sina beslut på. Resultatet blir trygghet, kompetenshöjning och en enhetligare syn på skolledning.
Från 6400 kr

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Iréne Gustavsson

”Jag kompletterar min egen kunskap med den i Draftit och får ett kvalitetssäkrat sätt för hur jag ska styra skolan.”

Iréne Gustavsson
Rektor, Vejbystrands skola
Handbok Handböcker

Handböckerna är basen i produkten. Här finner du den senaste juridiken sammanfattad av framstående jurister som är specialister inom respektive område. Vi utgår alltid från dig som läsare. Texterna ska vara enkla att förstå och pedagogiska. I produkten hittar du handböcker om bl.a. brott, åtgärdsprogram, avstängning, diskriminering, skolan och familjen, betyg och bedömning, arbetsmiljö och offentlighet.

Parabol Nyhetsrapportering

Omvärlden är i ständig förändring. Vi sållar och sammanfattar kontinuerligt de viktigaste nyheterna inom skolledning. På så sätt är du alltid uppdaterad och kan fatta beslut på aktuella grunder. Du får tillgång till nyheterna inifrån verktyget, men även i form av nyhetsnotiser direkt till din inkorg.

Fråga Jurister

Fråga en juridisk expert när du behöver rådgivning i mer komplexa fall. Juristerna som bevakar omvärlden och skriver texterna i vårt verktyg står även redo att svara på dina frågor. Undvik dyra advokatarvoden – använd frågeservicen. Den ingår i verktyget.

Frågebank Frågebank

Svaren på vanligt förekommande och extra intressanta frågor som ställs till oss publiceras även i frågebanken. Givetvis anonymiseras alla frågor och svar innan de publiceras. Frågebanken är en uppskattad del i verktyget som många av dina branschkollegor använder som stöd i sitt dagliga arbete.

Dokument & Mallar Dokument & Mallar

Kopplat till alla kapitel finns relevanta dokument, blanketter och mallar som du kan använda dig av. Spara tid och undvik felaktigheter genom att använda färdiga mallar som är framtagna av experter med mångårig erfarenhet inom området. Du finner bl.a. dokument för delegering, offentlighet och sekretess, olika avtal, betygssättning, omdömen, omplacering och utvisning.

Gör så här-guider Gör så här-guider

Vi gör komplexa ärenden enklare med överskådliga instruktioner. Våra gör så här-guider vägleder dig genom olika scenarion som exempelvis åtgärdsprogram, lika behandlingsplan och disciplinåtgärder. I guiderna knyts steg-för-steg-texter samman med relevanta dokumentmallar. Var säker på att du inte missar något i processen.

Rättsdata Rättsdata

En helt egen avdelning med rättsdata från bland annat Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, JO, Skolinspektionen och Skolverket.