Stöd för Skolledare som vill fatta trygga beslut

För moderna Skolledare

Här är våra tjänster för dig

Alla som är eller har varit rektor vet om det enorma ansvaret som vilar på ens axlar. Man har både elev- och personalsvar. Och ovanpå allt: arbetsmiljöansvar. Det är en mängd regelverk som måste följas och tid är alltid en bristvara. När som helst kan Skolinspektionen knacka på dörren.

Välj en produkt att läsa om