Personalhandbok Personal-handbok

Smartaste vägen till en

färdig personalhandbok

Draftit Personalhandbok är en produkt som gör det enkelt att producera och uppdatera en egen handbok med minsta möjliga tid som insats. I produkten finns en mängd färdiga exempeltexter och dokument som du kan kopiera rakt av och anpassa efter din organisation. Skapa trygga medarbetare och enhetliga riktlinjer så att du kan lägga din tid på att utveckla organisationen ännu mer.

Pris från 6 900 kr

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Välskrivna texter Färdiga texter

Att finna tiden till att skriva texter och komma på vad de ska handla om är ett mödosamt arbete. Det är därför som vi gjort det största arbetet åt dig i förväg. Välj bland en mängd färdigskrivna exempeltexter som du kan kopiera rakt av. Du finner texter om bl.a. personalrutiner, krishantering, arbetsmiljö, försäkringar, tjänsteresor, policys och mycket mer.

Uppstartsguide

Det svåraste är att börja. Med Draftit är du redan ett steg längre än alla andra. I verktyget finns en introduktion som hjälper dig att snabbt komma igång med din personalhandbok. Vi tipsar om vilka delar du bör tänka på och varför.

Tydliga instruktioner

I anslutning till de färdigskrivna exempel-texterna finns tydliga guider hur du ska gå till väga för att utveckla och anpassa kapitlen efter din verksamhet.

Frågeservice med experter Frågeservice

Att ta fram en personalhandbok med Draftit är enkelt och inspirerande. Vi finns med dig under hela processen. Skulle du behöva input från någon utomstående kan du använda den inbyggda frågeservicen. Där står författarna bakom exempeltexterna redo att svara på dina frågor.

Dokument & Mallar Dokument & Mallar

Kopplat till alla kapitel med exempeltexter finns även relevanta dokument, blanketter och mallar som du kan använda dig av. Spara tid och undvik felaktigheter genom att använda färdiga mallar som är framtagna av experter med mångårig erfarenhet inom området.

Engelska Engelska texter

Du har möjligheten att koppla på ett tillägg till din handbok så att alla färdiga texter även finns på engelska.

Tillägg

Tillval för din personalhandbok

Kundanpassad personalhandbok

För att få ut maximalt av din personalhandbok rekommenderar vi att du skräddarsyr den. Lösningen kallas då istället för en medarbetarportal. Detta innebär att handboken blir åtkomlig via en webbplats och att du kan klä in den med ditt företags grafiska profil. Alla texter i produkten blir upplåsta så att du kan anpassa och utveckla dem specifikt för er verksamhet.

Läs mer om medarbetarportal