Chefsportal Chefsportal

En skräddarsydd

webbaserad Chefsportal

Organisationer växer, ledare likaså - om de får rätt stöd och förutsättningar det vill säga. Draftit Chefsportal är en webbaserad lösning som lämpar sig för dig som vill skapa en gemensam förståelse för chefsrollen och tydliga riktlinjer för alla ledare i organisationen.

Ni får en egen smart portal fylld med färdigproducerat pedagogiskt innehåll. Den kan även byggas ut med eget innehåll. Givetvis följer plattformen er grafiska profil med rätt färger och logotyp.
Pris på förfrågan

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Egenskaper Draftit Chefsportal

Digitala handböcker som vägleder dina chefer i olika frågor

Chefer är som du vet ofta specialister med bra ledaregenskaper. Ett område som de ofta saknar aktuell kunskap inom är personaljuridik, och det är helt förståeligt - omvärlden inom arbetsrätt och arbetsmiljö förändras snabbt. Det är här de färdiga digitala handböckerna kommer in i bilden - uppdaterade och kvalitetssäkrade av vår juridiska redaktion.

Med handböckerna kan du ge dina chefer ett uppskattat stöd i vardagen. De innehåller tydliga och kvalitetssäkrade verktyg för att hantera exempelvis konflikter, arbetsmiljöfrågor, frånvaro & ledigheter, anställningsfrågor, diskriminering och jämställdhet samt grupputveckling. Alla texter är författade i du-form och är skrivna på ett pedagogiskt sätt så att inga juridiska förkunskaper krävs. Texterna uppdateras av våra redaktörer så att de alltid hålls aktuella.

Digital Medarbetarportal

Dator gränssnitt Draftit portal

Skalbart, flexibelt och anpassat
efter din organisation

Du kan skräddarsy din portal enligt din grafiska profils färger och logotyp. Allt för att skapa igenkänning och bygga varumärket internt.  Den anställde ska inte märka att de besöker en Draftit-tjänst när de använder Chefsportalen. Du får en dedikerad projektledare som hjälper dig att skapa en tilltalande och passande färgsättning på portalen.

En portallösning från Draftit kombinerar styrkan och enkelheten i färdigproducerat innehåll, med flexibiliteten och skalbarheten i att kunna lägga in eget innehåll. Du kan skapa dina egna kapitel och underkapitel i portalen och fylla dem med eget medieinnehåll. Skapa dina egna processkartor och lägg upp egna dokument. Har du kollektivavtal så finns möjligheten att integrera det i portalen och länka det till relevanta delar i produkten. När kollektivavtalet läggs in blir det dessutom sökbart.

Vi berättar gärna mer och lyssnar på dina frågor och tankar

Det finns mycket mer att berätta om vår lösning för Chefsportaler. Kontakta gärna oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

PS. När du startar ett projekt för din Chefsportal hos oss är trygghet a och o. Redan från dag ett får du en dedikerad projektledare. Vi ritar tillsammans upp en tydlig projektplan med olika delmål och fördelning av ansvarsuppgifter.

Bli kontaktad här

Maria Löwendahl på Draftit