Chefshandbok Chefs-handbok

Chefer blir tryggare ledare

Konkret och rakt på sak

Med den webbaserade chefshandboken kan du ge dina chefer ett uppskattat stöd i vardagen. Chefshandboken innehåller tydliga och kvalitetssäkrade verktyg för att hantera exempelvis konflikter, arbetsmiljöfrågor, frånvaro & ledigheter, anställningsfrågor, diskriminering och jämställdhet. Alla texter är författade i du-form och är skrivna på ett pedagogiskt sätt så att inga juridiska förkunskaper krävs.

Pris från 6 900 kr

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Arbetsmiljö Arbetsmiljö

Riktlinjer och regler så att cheferna kan hantera arbetsmiljöfrågor. Vägleder dem genom områden såsom skyddskommittéer, krishantering, systematiskt arbetsmiljöarbete, delegation och ansvar.

Anställning Anställning

Ger cheferna verktyg för att med självsäkerhet klara av områden som rekrytering, anställningsförhållanden, svåra samtal och kompetensförsörjning.

Grupputveckling

Guider för så vitt skilda saker som konflikthantering, utvecklingssamtal, lönesättning, grupputveckling och kommunikation. Vidareutvecklar ledarna med inspirerande verktyg för coachande ledarskap och målbilder.

Processerguider Processerguider

I chefshandboken finns guider för vanligt förekommande processer som en chef kan ställas inför. Varje process illustreras överskådligt. Varje steg har fördjupande material knutet till sig i form av texter och dokument.

Nyhetsrapportering Nyhetsrapportering

Omvärlden är i ständig förändring. Vi sållar och sammanfattar kontinuerligt de viktigaste nyheterna inom chefsvärlden. På så sätt är samtliga chefer uppdaterade och kan kontinuerligt utveckla sin kompetens. De får tillgång till nyheterna inifrån verktyget, men även i form av nyhetsnotiser direkt till sin inkorg.

Dokument & Mallar Dokument & Mallar

I produkten finns en mängd färdiga kvalitetssäkrade dokument för bl.a. policys, lönesättning, utvecklingssamtal, sjukdom, ledighet, krishantering, anställningsavtal och checklistor som hjälper chefen att sköta det praktiska arbetet.

Tillägg

Tillval för din chefshandbok

Kundanpassad chefshandbok

För att få ut maximalt av din chefshandbok rekommenderar vi att du kundanpassar den. Lösningen kallas då för Chefsportal. Detta innebär att handboken blir åtkomlig via en webbplats och att du kan klä in den med ditt företags grafiska profil. Alla texter i produkten blir upplåsta så att du kan anpassa och utveckla dem specifikt för er verksamhet.

Läs mer om Chefsportal