Handling Handling

Juridiska dokument & mallar

Kvalitetssäkrat och överskådligt

Draftit Handling riktar sig till företagare som vill ha kvalitetssäkrade dokument. Genom produkten får du tillgång till närmre tusen olika mallar, dokument och avtal. Dokumenten är lätta att hitta och sorterade under huvudrubrikerna: Bolaget, Ledning, Personal, Ekonomi, Försäljning, Fastighet, IT och Familjerätt.

Allt innehåll är framtaget av specialiserade jurister med mångårig erfarenhet inom respektive område. Skulle du mot förmodan sakna ett dokument är du varmt välkommen att kontakta Draftit, så löser vi det åt dig.

Bolaget

Dokumentmallar som hjälper dig att hantera ditt aktiebolag. Ansvar, skyldigheter och rättigheter för ägarna och styrelsen i bolaget behöver regleras och dokumenteras ingående.

Parabol Ledning

Mallar och avtal för ledningens olika funktioner. Fokus ligger på styrelsen och verkställande direktör.

Personal

Ett dokumenttungt område. Här finner du dokument för exempelvis anställning, arbetsmiljö, diskriminering, facket, frånvaro, policys och rekrytering.

Frågebank Ekonomi

Ett brett avsnitt som hjälper dig med dokument kopplade till företagets ekonomi. Du hittar dokument för bl.a. bokslut, budget, leverantörer, lån, obestånd och tjänstebil.

AD-domar Försäljning

Det är ytterst viktigt att alla parter vet sin skyldigheter och rättigheter och att försäljningen sker enligt lagar och regler. Här finner du dokument för agenter, avbetalningsköp, försäljningsvillkor, kommissionsavtal, licensavtal, marknad, offert & order, varumärken och återförsäljare.

Gör så här-guider Fastighet

Lokaler är ofta en viktig del av den infrastruktur som krävs för företaget, oavsett om de är hyrda eller ägda. När det gäller köp och försäljning finns det ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att en överlåtelse ska vara giltig. Reglerna om hyra i ”hyreslagen” är komplicerade och detaljerade. Även här finns ett antal formkrav och det är viktigt att rätt dokument upprättas.

Dokument & mallar IT

Mycket av den kommunikation som sker mot marknad och kunder sker med hjälp av IT-stöd av olika slag. I avsnittet hittar du dokument som hjälper dig att hantera IT på rätt sätt. Det gäller bl.a. PuL, konsult-, utvecklings-, underhålls- och driftsavtal samt checklistor för SLA, upphandling, policys för e-post och integritet.

Tillägg: Kollektivavtal Familjerätt

Här samlar vi en rad dokument inom bodelning, dödsbohantering, fullmakter, gåvor, sambor, testamente, vårdnad, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad.

Övrigt

Här samlas spridda typer av dokument inom bl.a. konkurs, köpekontrakt fordon, skiljeklausuler, kvittens betalning, förlikningsavtal, dödande av handlingar och fullmakter.