Staffan Ingmanson

Staffan Ingmanson är juris dr och universitetslektor med arbetsrätt och europeisk integrationsrätt som specialitet. Han undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet.

Staffan har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö och diskriminering.

Ann-Katrin Vestberg

Ann-Katrin har arbetat inom det löneadministrativa området sedan 1982. Hon har sedan dess arbetat praktiskt med löneadministration och som lärare inom ämnet.

Ann-Katrin har också arbetat med produktutveckling genom att ha varit med och utvecklat programmen Kontek Lön och Kontek Resa. Utöver hennes erfarenheter inom lön var hennes roll att arbeta med design och att tillföra användarvänligheten i produkterna.

Nina

Nina Nilsson

Nina Nilsson är jur.kand. med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt skadeståndsrätt som specialitet. Hon undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet.

Nina har arbetat som jurist i närmre 20 år och har varit anställd vid både förvaltningsdomstol och statlig myndighet men har sedan 2007 arbetat vid universitetet och undervisat på heltid.

Jonas

Jonas Stenmo

Jonas Stenmo är arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av praktisk tillämpning, allt från HR-juridiken i vardagen till processer i Arbetsdomstolen.

Jonas är chefsjurist vid Almega. Han har dessförinnan arbetat som arbetsrättsjurist och förhandlare vid såväl Bank- institutens Arbetsgivarorganisation, BAO, som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och Tjänsteföretagen.

Erik

Erik Lagerqvist

Erik Lagerqvist är revisor med bred erfarenhet av beskattning av ersättning till anställd personal och delägare av fåmansbolag.

Erik är partner och delägare på revisionsbyrån Revideco AB och arbetar som revisor och rådgivare.

Viola

Viola Boström

Viola Boström är juris dr och universitetslektor med familjerätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt som specialitet. Viola har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation.

Hon är redaktör för boken Skoljuridik, och har skrivit flera av bokens kapitel.

Lotta

Lotta Kavtaradze

Lotta Kavtaradze har jobbat med integritetsskyddsfrågor sedan 1992, både som jurist på Datainspektionen, som bolagsjurist och personuppgiftsombud på en av Sveriges största arbetsplatser och nu som konsult och utbildare i eget företag sedan 2007. Lotta har en internationell examen för Privacy Professionals (CIPP/E ).

Lotta har lång erfarenhet av hur Datainspektionen tänker som tillsynsmyndighet och vad som fungerar i praktiken när man arbetar med frågor som rör personuppgiftslagen, PUL, och den nya dataskyddsförordningen. Hon är uppskattad främst för sin förmåga att förklara juridisk text och praxis på ett begripligt sätt.

Veronica Molander

Veronica Molander

Veronica Molander är arbetsrättsjurist med mer än 15 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar och har på olika sätt arbetat med att utveckla HR- och arbetsgivarfrågorna i organisationer. Hon är en van föreläsare och har mångårig erfarenhet kring utbildning i praktisk arbetsrätt för chefer.

Längst erfarenhet har hon inom kommun- och landstingssektorn där hennes senaste anställning var som förhandlingschef på Landstinget i Värmland. Nu är hon konsult inom området och stöttar arbetsgivare i alla branscher och sektorer.

 

 

 

Thomas

Tomas Jalling

Tomas Jalling är jurist med lång erfarenhet av presentation av juridiskt material för icke-jurister i användarvänliga medier. Hans erfarenheter som jurist omfattar både privat och offentlig sektor.

Tomas arbetar för närvarande som chefsjurist i ett börsnoterat bolag.

 

Eva

Eva Glückman

Eva Glückman är arbetsrättsjurist med erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Eva är idag förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Grafiska Företagen (GFF).

Tidigare har Eva arbetat som chefsjurist hos TransportGruppen och som arbetsrättsjurist på Landstingsförbundet och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation). Eva har arbetat med såväl centrala kollektivavtalsförhandlingar som arbetsrättsliga processer i Arbetsdomstolen och tingsrätter.

Martin Stenmo

Martin Stenmo

Martin Stenmo är arbetsrättsjurist på Nobina som är Nordens största operatör av kollektivtrafik med över 11 000 medarbetare.

Tidigare har Martin arbetat som arbetsrättsjurist på Almega som är Sveriges största arbetsgivarorganisation och hanterar över 140 olika kollektivavtal med samtliga arbetar- och tjänstemannaförbund på svensk arbetsmarknad som motparter.

 

 

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson är förhandlingschef i Tyresö kommun, vilket bland annat innebär att han har det övergripande ansvaret för att organisationen följer arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal samt företräder kommunen i förhandlingssammanhang.

Jimmy har ca tio års praktisk erfarenhet från olika roller med ansvar för lag- och kollektivavtalsfrågor. Han har huvudsakligen arbetat för kommunal sektor, men också med arbetsrättsliga frågor på den fackliga sidan. Likaså är han en uppskattad föreläsare inom lönebildnings- och arbetsrättsområdet.