Fallstudie: Energi Sverige En kundanpassad Personalhandbok

Fokus på affärer och mindre belastning på HR-avdelningen

Energi Sverige är ett producentoberoende elhandelsbolag som hjälper svenska företag och organisationer med behovs-anpassade elavtal, kvalificerad rådgivning och fakturaservice. Organisationen är del av en nordisk koncern. Omsättningen 2013 var över 3 miljarder kronor med 30 anställda i Sverige. Sedan uppstarten i Sverige 2006 har resultatkurvan pekat uppåt. Med tillväxt kommer som känt ett ökat rekryteringsbehov. 

"Draftits personal är mycket proffsig. Vi fick ett kanonbra intryck direkt. De kunde snabbt läsa in på vilken nivå jag behövde teknisk information för att jobba med lösningen. Samarbetet utmärktes av mycket personlig kontakt och framförallt pratar vi samma språk!"

Linda Billstrand Rychter är ansvarig för HR och Kommunikation på Energi Sverige. Innan hennes tillträde 2013 fanns ingen liknande roll och en stor del av hennes uppdrag har inneburit att skapa en struktur för personalprocesser och personalfrågor. Linda kände till Draftit sedan tidigare och visste att det fanns ett stortbehov av en skräddarsydd portal på Energi Sverige.

Rätt typ av innehåll

Energi Sverige gick noga igenom det redan producerade innehållet i Draftit Personalhandbok. Få justeringar behövde göras, vilket passade den snäva tidplanen.

Linda Billstrand Rychter

Bättre kommunikation

I samband med en kick-off lanserades den nya personalhandboken för alla medarbetare inom Energi Sverige.

"Plattformen går att skala och anpassa på ett smidigt sätt. Efterhand kommer vi forma innehållet än mer efter vår egen struktur."

Handboken föll i god jord. Nyhetsflödet är mycket uppskattat och det har blivit ett större intresse för personalfrågor inom hela organisationen.

"Vår personal är positiv till förändringarna som skett i och med personahandboken. Den hjälper oss att ta flera steg i rätt riktning med personalfrågor."

Cheferna använder även personalhandboken för att förmedla företagets värdegrunder till all personal och många organisatoriska utmaningar har blivit lösta. Personalfrågor har blivit mer synligt område inom Energi Sverige. Kopplingen mellan hantering av personalprocesser och direkt försäljningsresultat har även det blivit mer synligt.

Mer om Personalhandbok