Semesterguiden för arbetsgivare inom offentlig sektor

Semesterlagen och AB reglerar semestern inom offentlig sektor

För anställda inom kommun och landsting tillämpas semesterlagen, men kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) innebär flera undantag och tillägg. Exempelvis sammanfaller intjänandeåret med semesteråret och semesterlönen beräknas på ett annat sätt jämfört med lagstiftningen i semesterlagen.

Ladda ner faktabladet för att läsa mer om:

  • Hur lång den sammanhängande semestern bör vara.
  • Vad händer med förlagd semester i samband med uppsägning?
  • Antal semesterdagar beroende på arbetstagarens ålder.

Vissa anställda inom offentlig sektor omfattas inte av AB.
Läs mer: Semesterguiden för arbetsgivare enligt semesterlagen.

Få faktabladet kostnadsfritt till din inkorg