Fuskblad: Kort översikt för Dataskyddsförordningen

En kärnfull översikt av GDPR

I detta ensidiga fuskblad får du en kort grafisk översikt av Dataskyddsförordningen. Du får en kort beskrivning av vad GDPR är, ett antal nyckeltal tillsammans med en kort listning av centrala krav knutna till artiklar i förordningen.

GDPR eller General Data Protection Regulation är en förordning från EU som ersätter befintlig personuppgiftslagstiftning från och med 25 maj 2018. Förordningen tar höjd för hårda sanktioner mot de organisationer som inte sköter sitt arbete med dataskyddsfrågor.

Få faktabladet kostnadsfritt till din inkorg