Vanliga frågor kring betygssättning innan terminsslut

Få vårt faktablad om betygssättning innan terminsslut

När man som vi arbetar med frågor inom skolrätt och skolledning dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna och vissa är vanligare än andra.

I detta faktablad har vi sammanställt vanliga frågor kring betygssättning innan terminsslut.

Exempel på frågor som vi går igenom:

  • ”Har eleven rätt att läsa om eller pröva en kurs med ett godkänt betyg på gymnasieskolan eller på kommunal vuxenutbildning?”

  • ”Hur agerar jag som rektor då det i slutet av terminen kommer fram att elev har släktskap till betygsättande lärare? Får läraren sätta betyg på denna elev?”

  • ”En elev i årskurs 9 har dyslexi. På vilket sätt skall vi förhålla oss (på detaljnivå) vi betygsättning vid slutbetyg årskurs 9?”

  • ”Har eleverna i gymnasiet rätt att göra en prövning i samtliga sina ämnen? Vilka tidskrav finns för prövning för betyg och vad kan eleven ställa för krav?”

Få faktabladet kostnadsfritt till din inkorg