Faktablad: Vanliga frågor inom socialrätt

Ladda ner faktabladet om vanliga frågor och svar inom socialrätt

Vardagen för oss som arbetar med sociala frågor är ofta fylld med omväxlande och komplicerade utmaningar under ett högt tempo. Att ha en tydlig överblick vad gäller regelverk tar tid och ibland måste beslut fattas snabbt. I detta faktablad tar vi upp några vanliga frågor och svar inom socialrätt.

Exempel på frågor:

  • Har en part rätt att se all information i ett ärende?
  • I vilken utsträckning föreligger rätt till bistånd för tandvård?
  • Vi har fått in ett avtal om vårdnad, boende och umgänge för att fastställa det. Vilken hänsyn ska vi ta till barnet i detta sammanhang?

Få faktabladet kostnadsfritt till din inkorg