Arbetsrätt

Lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt är ett brett område och omfattar lagstiftningen om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan handla om olika typer av personalfrågor, exempelvis anställning, uppsägning, ledighet, semester, arbetstid, förmåner, lön och diskriminering.

Arbetsrätt

Vanliga frågor inom arbetsrätt

På denna sida har vi samlat tips och råd i samband med arbetsrätt. Bland annat kan du läsa om några av de vanligaste frågorna inom arbetsrätt som personalavdelningar har. Frågorna kommer från våra egna kunder som återfinns inom både privat och offentlig sektor. På Draftit hjälper vi över 2000 HR-avdelningar att ligga steget före inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Du kan läsa mer om våra HR-produkter här.

Lön & Förmåner

Kan jag säga upp alla och återanställa med lägre lön?

Bör man få behålla bil vid sjukdom/ledighet/föräldraledighet?

Kan vi göra bruttolöneavdrag för utbildning?

Har alla rätt till en löneökning varje år?

Har man rätt till lön för tiden om man inte kan ta sig till jobbet på grund av snö eller tågförsening?

Anställning, Uppsägning & Rekrytering

Har man någon skyldighet att utlysa lediga tjänster internt?

Diskriminering vid urval av arbetsansökningar?

Upphovsrätt i anställning, hur ska kan formulera?

Är tre varningar är lika med uppsägning?

Kan man vara hemma under jour?

Är en deltidsanställd skyldig att arbeta mertid?

Kan man säga upp någon för att denne är sjuk?

Kostnadsfria tips, nyheter och seminarier

10 000 prenumererar redan på vårt populära nyhetsbrev. Vi varvar nyheter inom HR och Lön med händelser inom Personuppgiftslagen och Skolvärlden. Dessutom bjuder vi in till seminarier och ger specialerbjudanden på våra produkter.

Bli prenumerant här

10 000 prenumeranter kan inte ha fel. Få nyheter & seminarieinbjudningar!


Vår mejlpolicy