Arbetsrätt: Vem kan man lita på? Lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare

Använd lagstiftningen på rätt sätt för att främja lojalitet gentemot organisationen

Hur skapar jag som chef förutsättningar för lojala arbetstagare? Många organisationer upplever att anställda är allt mindre lojala. Det stämmer inte alltid. Däremot kräver arbetsmarknaden flexibilitet, vilket leder till att vi allt oftare byter jobb.

För att undvika att organisationens intressen sätts på spel när anställda sitter på viktig information om organisationen, finns det flera lagstiftningar och klausuler som arbetsgivaren kan använda sig av. Detta faktablad belyser några viktiga delar i anställningsavtalet som i många organisationer leder till frågor, och i värsta fall till konflikter.

Få guiden kostnadsfritt till din inkorg