Övervakning & integritet i arbetslivet Hantering av data i digitaliseringens tidsålder

Övervakning & Integritet

Hantering av data i digitaliseringens tidsålder

Mängder av data finns samlade i alla organisationer. Det gäller allt från ljudinspelningar och nedladdade filer, till personuppgifter om anställda och kunder. För att värna om personlig integritet krävs det kunskap om hur datan ska hanteras och lagras.

I detta faktablad får du lära dig mer om:

Digitala fotspår
Kommunicera tydligt hur IT och datorutrustning ska användas

Övervakning
Skydda verksamheten utan att inkräkta på individers integritet

Personalregister
Personuppgifter hanteras enligt PuL

Arkivering & gallring
På vilket sätt och hur länge ska datan lagras?

Få faktabladet kostnadsfritt till din inkorg