Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Skolchefen: "På en friskola har man ingen förvaltning bakom sig, och då är Draftits verktyg en hjälp"

Publicerad: 2018-02-27 av Draftit #Chefskap #Lagstiftning #Skolledning

Vi hade ett samtal med Susanne Palmgren på Nova Montessoriskola i Kungsbacka. Med 20 års erfarenhet av att vara skolledare inom både kommunal och privat sektor, upplever hon att just friskolor har extra stor hjälp av ett juridiskt stödverktyg.

Stort behov av digitala processverktyg för kränkande behandling i skolan

Kränkande behandlingar i skolan ska alltid anmälas, utredas och åtgärdas. Idag gör många skolor denna processen manuellt på papper. Därför har Draftit Skola tagit fram ett digitalt verktyg, KB Process, som hjälper dig med hela processen i enlighet med skollagen och GDPR. 

Vilka elever har rätt till särskilt stöd i grundskolan?

Publicerad: 2018-01-05 av Draftit #Skolledning

Andelen elever med särskilt stöd uppgick förra året till 5 procent av det totala antalet elever i grundskolan. Många lärare menar att åtgärderna måste komma tidigare. Resurserna är knappa och frågan står fast: Vilka elever ska ha rätt till särskilt stöd?  

Regler för elevers ledighet under skolåret

Publicerad: 2017-12-21 av Draftit #Skolledning

I juletider kommer förfrågningar om eleverna får vara lediga. ”Det är ju bara ett par dagar.” Ja, vi vet hur det låter. Därför kan skollagens föreskrifter vara ett bra stöd när du beslutar om ledighet från skolan. 

Digitala verktyg kan skapa en bättre skola för alla

Svenska skolor har god tillgång till modern teknik, men resurserna är väldigt ojämnt fördelade. Adaptivt lärande med AI-teknik anpassar nivån efter eleven och är en teknik som används i våra grannländer. Vilken vision har den svenska skolan?