Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Enkätresultat: Den största HR-utmaningen

Vilka är de största utmaningarna som HR står inför 2017? Vi passade på att ta pulsen på 236 personer som arbetar med HR-frågor. I denna artikel sammanställer vi resultatet och de fritextsvar som vi fick in.

20 vanliga missförstånd inom skolan - Del 2

Publicerad: 2016-04-26 av Draftit #Offentligt #Skolledning

Här kommer uppföljaren till vårt populära faktablad om vanliga missförstånd inom skolan. Vilka har du koll på? Frågorna baseras bland annat på de frågor som kommer in till vår frågeservice genom produkterna Draftit Skolledning och Friskola.

En pratstund med stadsdirektör Palle Lundberg: om ledarskap i olika åldrar, kulturer och organisationer

Vi möter upp med Palle Lundberg, Stadsdirektör för Helsingborgs stad. Vad är hans syn på ledarskap i olika generationer? I det mångkulturella Sverige? Och i ett konstant skiftande organisationsklimat? Och hur hanterar man egentligen psykopater på arbetsplatsen?

Särskolebarn, PUL och offentlighetsprincipen

Publicerad: 2015-03-30 av Draftit #Offentligt #PuL #Skolledning

SVT rapporterar att det är en växande trend att vinstdrivande företag begär och får ut uppgifter om namn och adresser till barn som går i särskola. Läs en artikel här.

Behöver vi mer kameraövervakning?

Publicerad: 2015-02-17 av Draftit #Offentligt #PuL

Regeringen överväger mer kameraövervakning i offentliga miljöer. Efter den senare tidens terrordåd i Europa har frågan återigen väckts om vi behöver mer kameraövervakning på gator och torg för att förebygga, utreda och lagföra kriminalitet.