Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Ett samtal med vår nya VD: "Varje person i en organisation vill känna att de bidrar"

Publicerad: 2018-06-14 av Draftit #Personalfrågor #Chefskap #Ledarskap

Efter årsskiftet blåste förändringens vindar på Draftit. En ny VD klev in. Han kom från andra sidan Atlanten efter ett decennium i USA. Men Skåne är hemmaplan för PeO Rydgren, och han har redan funnit sin plats i den stora familj som Draftit erbjuder.

Sabis i topp bland arbetsgivare: "För oss är det lika viktigt att se medarbetaren som att se kunden"

Publicerad: 2017-12-18 av Draftit #HR #Personalfrågor #Ledarskap

Sabis är familjeföretaget som i november blev utsedda till fjärde bästa arbetsgivaren i Sverige. Som kunder till Draftit blev vi nyfikna på hur man lyckas skapa en arbetsplats som får så gott betyg. Vi pratade med Ingalill Szabela, HR-chef på Sabis.

Linus Jonkman om arbetskultur & engagemang: "Allting bygger på buy-in från ledningen"

Publicerad: 2017-11-17 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Chefskap #Ledarskap

"HR – jag gör slut" var Linus Jonkmans kaxiga titel på föreläsningen han höll under Expo HR 2017 med fokus på hur kulturen kan skapa engagemang genom en gemensam värdegrund som efterlevs av alla. Så varför är det så viktigt med engagemang?

På talangjakt med forskaren Kajsa Asplund

Publicerad: 2017-11-16 av Draftit #HR #Chefskap #Ledarskap

Psykologen och forskaren Kajsa Asplund svarar på hur organisationer ska göra för att attrahera, identifiera, utveckla och behålla talanger.

Stark organisationskultur ger bättre resultat

Skapa en stark organisationskultur med enkla, men effektiva, aktiviteter. Uppmärksamma framgångar och se till att kulturen är förankrad både bland medarbetare och i ledningen. Vad gör du för att främja en resultatinriktad organisation där alla trivs?