Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Årets Dataskyddsevent i Stockholm - 17 november

Publicerad: 2016-08-24 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Expo Dataskydd är en naturlig mötesplats för alla som arbetar med dataskydds- & integritetsfrågor. Under en heldag träffas vi för att lyssna på talare av absoluta toppklass. Vi lär oss om hantering av känsliga uppgifter, dokumentering, datasäkerhet & mycket mer.

Draftit intervjuas av NWT om Dataskyddsförordningen

Publicerad: 2016-06-22 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Nwt.se uppmärksammar Dataskyddsförordningen och passar på att ställa några frågor till Draftit

GDPR - 5 förberedande steg

Publicerad: 2016-06-21 av Draftit #Personuppgifter #EU #Internationellt

Beslutet om en ny dataskyddsförordning är nu fattat i EU. Företagen och myndigheterna har två år på sig att se över alla sina behandlingar av personuppgifter innan de behöver följa den nya lagstiftningen den 25 maj 2018.

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen ska följas fr.o.m. 25 maj 2018

Publicerad: 2016-05-04 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Dataskyddsförordningen har antagits och publiceras i dag  i EU:s officiella tidning. Förordningen träder ikraft och blir lag i alla medlemsländer 25 maj 2016. Sedan börjar övergångsperioden löpa och förordningen ska följas 25 maj 2018.

Rådet antar Dataskyddsförordningen (GDPR) 8 april 2016

Publicerad: 2016-04-07 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Den 8 april 2016 kommer Europeiska unionens råd att anta GDPR - dataskyddsförordningen. De kommer att använda sig av ett skriftligt förfarande, vilket är en mycket ovanlig procedur. Förklaringen till det är att man vill undvika en fortsatt debatt i Rådet och därigenom göra det möjligt att anta förordningen så snart som möjligt.