Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Missbruksregeln försvinner med dataskyddsförordningen

Publicerad: 2017-10-06 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #Dataskydd

Dataskyddsförordningen innebär att missbruksregeln som finns i PuL försvinner. Denna förändring gör att personuppgifter i exempelvis e-post och löpande text på webbplatser ska hanteras på samma sätt som personuppgifter i databaser. 

Vad betyder dataportabilitet enligt dataskyddsförordningen?

Publicerad: 2017-10-03 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #Dataskydd

Kravet på dataportabilitet är en nyhet i GDPR och något som många har frågor om. Vad betyder dataportabilitet? Måste alla organisationer kunna erbjuda dataportabilitet?  

8 viktiga förändringar i dataskyddsförordningen jämfört med PuL

Publicerad: 2017-09-15 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #PuL #Dataskydd

Dataskyddsförordningen, ofta förkortad till GDPR på engelska, är en lagstiftning från EU som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Vi tar upp de viktigaste skillnaderna mellan GDPR och PuL - allt för att du ska få koll på dataskydd, för dig och alla organisationer i EU.

GDPR & Rekrytering: Hantera personuppgifterna på rätt sätt

Ska ditt företag rekrytera under hösten? Då är det smart att utforma rekryteringsprocessen och hanteringen av data enligt GDPR som träder i kraft den 25 maj nästa år. 

GDPR & skolan: Krävs samtycke från eleverna?

I skolans värld hanteras personuppgifter varje dag, varför dataskyddsförordningen nya föreskrifter är viktiga att veta om. Skolan får registrera viss information om sina elever, men det finns också viktiga undantag.