Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Gör testet: Hur står sig ert dataskyddsarbete?

Publicerad: 2017-05-16 av Draftit #GDPR #Digitalisering #Dataskydd

Hur står sig egentligen ert artbete med dataskyddsfrågor? Vilka områden har ni tagit tag i, och vilka behöver ni utveckla? Och hur ska ni gå till väga? Gör vårt korta test med 9 frågor, så får du en inledning till vad som behöver göras och hur du kan gå vidare.

Enkätresultat: Den största HR-utmaningen

Vilka är de största utmaningarna som HR står inför 2017? Vi passade på att ta pulsen på 236 personer som arbetar med HR-frågor. I denna artikel sammanställer vi resultatet och de fritextsvar som vi fick in.

Lag- och regeländringar att ha koll på 2017

Publicerad: 2017-01-11 av Draftit #Lön #Arbetsträtt #Lagstiftning

Som traditionen ter sig går vi igenom några viktiga lag- och regeländringar årsskiftet 2016/2017. Ladda ner vårt faktablad och lär dig mer om, Förändringar i Diskrimineringslagen, Ny lag som ger ett förstärkt skydd för visselblåsare, Basbeloppen för 2017, Arbetsgivaravgiften för 2017 .

Faktablad: Så kan digitala chefstöd ena och utveckla ledarskapet

Publicerad: 2016-11-10 av Draftit #Chefskap

Allt fler företag investerar i digitala chefshandböcker eller chefsportaler. Målet är att försöka komma tillrätta med de utmaningar som ledarskapet innebär. Chefer ska inte bara kunna leda människor utan även kunna hantera flera interna processer och följa arbetsrätten.

Vanliga frågor och svar inom socialrätt

Publicerad: 2016-11-01 av Draftit

Vardagen för oss som arbetar med sociala frågor är ofta fylld med omväxlande och
komplicerade utmaningar under ett högt tempo. Att ha en tydlig överblick vad gäller
regelverk tar tid och ibland måste beslut fattas snabbt. Vi har samlat några vanliga frågor inom socialrätt i ett faktablad.