Evaluation Evaluation

Utvärdera och förbättra

ditt arbete med dataskydd

Oavsett om du precis ska börja med ditt dataskyddsarbete eller om du etablerat en hantering, så behöver du utvärdera ditt arbete löpande. Med vår produkt Draftit Evaluation får du ett verktyg som hjälper dig att skapa en överblick över ditt dataskyddsarbete. Du får även relevanta åtgärdsförslag baserat på utvärderingen.

Pris på förfrågan

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Obs! Besök vår dedikerade dataskyddssajt

Draftits dataskyddsprodukter byter nu namn och presenteras på en egen webbplats.Draftit Evaluation heter numera Privacy Evaluation. Klicka här för att läsa mer om produkten på vår nya webbplats.

Tre moment: utvärdera, jämföra, åtgärda

Flödet i Draftit Evaluation består av tre kronologiska huvudmoment: utvärdera, jämföra, åtgärda. Tillsammans skapar de en helhetsbild av din organisation i relation till dataskyddslagstiftningen, och guidar dig till hur ni kan bli ännu bättre.

Kartläggning av ert dataskyddsarbete

Det första momentet i Draftit Evaluation är att du svarar på ett frågebatteri tematiserat efter ett antal områden. Undersökningen syftar till att kartlägga ditt dataskyddsarbete, identifiera förbättringsområden samt att benchmarka det mot andras arbete.

Planering Dataskydd

Gränssnitt Evaluation

 

Benchmarking mot andras arbete

Efter att du genomfört själva undersökningen kommer du att få en rapport som visar din poäng i undersökningen. Poängen relateras även till vad andra har svarat på samma frågor. På så sätt kan du se hur ditt dataskyddsarbete står sig mot genomsnittet inom olika områden.

Tydlig rapport med juridiska åtgärdsförslag

Baserat på dina svar i undersökningen och ditt resultat, så identifierar vi de områden som du behöver arbeta mer med i ditt dataskyddsarbete. Dessa områden presenteras tillsammans med juridiska kommentarer författade av experter.