E-learning E-learning

E-learning inom dataskydd

- säkra medarbetarnas kompetens

Det spelar ingen roll hur säkra system du har och hur väl ni efterlever lagen om inte medarbetarna är införstådda med dataskyddsfrågorna. Medarbetarna är en central del för att GDPR ska kunna följas. Det är dataskyddsombudets uppdrag att utbilda anställda som hanterar personuppgifter.

Att ha tillgång till en mängd kunskap är en sak. Att kunna omsätta den i praktiken är något annat. Därför har vi tagit fram en e-learning-produkt som hjälper dig att säkra kompetensen kring dataskydd bland medarbetarna.

pris på förfrågan

Få en personlig visning Ladda ner produktblad

Obs! Besök vår dedikerade dataskyddssajt

Draftits dataskyddsprodukter byter nu namn och presenteras på en egen webbplats.Draftit E-learning heter numera Privacy E-learning. Klicka här för att läsa mer om produkten på vår nya webbplats.

Områden utbildning dataskydd
 

7 kunskapsmoduler om Dataskydd

Utbildningen är utformad efter sju stycken kunskapsmoduler som avslutas med en testmodul där deltagaren får sätta sina kunskaper på prov. Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra per person.

De sju kunskapsmodulerna som ingår i utbildningen:

  • Introduktion
  • Hur vore världen utan dataskydd?
  • Viktiga begrepp 
  • Integritetskänsliga personuppgifter
  • Grundläggande dataskyddsprinciper
  • Individens rättigheter
  • Tänk också på detta!

Pedagogiskt och flexibelt gränssnitt

Utbildningen är byggd med enkelhet i åtanke. Gränssnittet är pedagogiskt och du slipper att köpa in ett eget LMS (Learning Management System) om du saknar det. Kunskapen och frågorna står i fokus tillsammans med exemplifierande bilder.

Gränssnittet är även responsivt vilket gör att det fungerar lika bra på dator, som på mobil och surfplatta. Utbilda dig när som helst, var som helst.

E-learning dataskydd

SCORM som filformat stödjer flera LMS-system

Kompatibelt med flera LMS-system

Utbildningen kan användas i vårt befintliga LMS-system, men den kan även exporteras om ni har ett eget system. Formatet för utbildningen är enligt standardformatet SCORM som fungerar med flertalet system.