Lösningar för Dataskydd Säker & korrekt hantering av personuppgifter

Ett ekosystem av Dataskyddsprodukter

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ställer krav på att organisationer har kontroll och tar ansvar för sin data. Gör man inte det blir det kostsamt. Förordningen innehåller bestämmelser om sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala omsättningen. Den mediala uppmärksamheten och risk för varumärkesskador kommer också att öka.

Många vet inte hur de ska börja med sitt dataskyddsarbete och vad de ska fokusera på. Lagstiftningen är komplex och tar tid att sätta sig in i. Ibland saknas överblicken för den egna hantering och spridningen av data. Dessutom är den allmänna kunskapen oftast låg bland medarbetarna. Allt detta kan våra smarta lösningar hjälpa dig med.

Välj en produkt att läsa om