Registerförteckning för personuppgiftsansvariga

Nya krav på hur data hanteras och lagras

Hanterar din organisation personuppgifter? Förmodligen gör ni det, och nu kommer nya krav på att ha kontroll på den data som lagras - vilket lämpligen görs i en registerförteckning.

Denna guide från Draftit beskriver syftet med en registerförteckning, vem som ska föra den och vad den ska innehålla.

Få faktabladet  skickat till din mejl utan kostnad