Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Digitala verktyg kan skapa en bättre skola för alla

Svenska skolor har god tillgång till modern teknik, men resurserna är väldigt ojämnt fördelade. Adaptivt lärande med AI-teknik anpassar nivån efter eleven och är en teknik som används i våra grannländer. Vilken vision har den svenska skolan? 

GDPR & skolan: Krävs samtycke från eleverna?

I skolans värld hanteras personuppgifter varje dag, varför dataskyddsförordningen nya föreskrifter är viktiga att veta om. Skolan får registrera viss information om sina elever, men det finns också viktiga undantag. 

Vem får undervisa och sätta betyg? FAQ om lärarlegitimationer och obehöriga pedagoger

Publicerad: 2017-08-18 av Draftit #Skolledning

Skolan börjar för hösten, men många rektorer har svårt att hitta legitimerade lärare. I denna artikel svarar vi på några vanliga frågor som rektorer undrar över när de ska anställa ny personal eller saknar lärare för vissa klasser. 

 

Meddelarfriheten för anställda utökas - gäller nu både kommunala och fristående skolor

Publicerad: 2017-06-19 av Draftit #Arbetsträtt #Lagstiftning #Skolledning

Från den 1 juli 2017 utökas meddelarfriheten till alla anställda inom offentligt finansierade verksamheter. Meddelarfriheten innebär att anställda helt anonymt kan lämna sekretessbelagda uppgifter till media i syfte att de ska publiceras.

Hur skapar vi ordning och trygghet i skolan?

Publicerad: 2017-05-04 av Draftit #Skolledning

God studiero för alla elever är enligt skollagen en av skolans uppgifter att efterleva. Många elever störs av andras negativa beteenden. Det största problemet enligt Skolinspektionen är däremot att många elever inte arbetar under lektionerna. Vad beror detta på, och finns det sätt att öka elevers deltagande i skolans verksamhet?