Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Meddelarfriheten för anställda utökas - gäller nu både kommunala och fristående skolor

Publicerad: 2017-06-19 av Draftit #Arbetsträtt #Lagstiftning #Skolledning

Från den 1 juli 2017 utökas meddelarfriheten till alla anställda inom offentligt finansierade verksamheter. Meddelarfriheten innebär att anställda helt anonymt kan lämna sekretessbelagda uppgifter till media i syfte att de ska publiceras.

Hur skapar vi ordning och trygghet i skolan?

Publicerad: 2017-05-04 av Draftit #Skolledning

God studiero för alla elever är enligt skollagen en av skolans uppgifter att efterleva. Många elever störs av andras negativa beteenden. Det största problemet enligt Skolinspektionen är däremot att många elever inte arbetar under lektionerna. Vad beror detta på, och finns det sätt att öka elevers deltagande i skolans verksamhet?

20 vanliga missförstånd inom skolan - Del 2

Publicerad: 2016-04-26 av Draftit #Offentligt #Skolledning

Här kommer uppföljaren till vårt populära faktablad om vanliga missförstånd inom skolan. Vilka har du koll på? Frågorna baseras bland annat på de frågor som kommer in till vår frågeservice genom produkterna Draftit Skolledning och Friskola.

20 vanliga missförstånd inom Skolan

Publicerad: 2015-09-24 av Draftit #Skolledning

När man som vi arbetar med frågor inom skolrätt och skolledning dagligen, så börjar det efter ett tag dyka upp vissa mönster i frågorna. Vissa missförstånd är vanligare än andra. Några av dem har nästan fått ”vandringssägens-status”.

 

Inflytande skapar mer engagerade elever

Publicerad: 2015-08-04 av Draftit #Kommun #Skolledning

De elever som upplever att de har inflytande över arbetssättet i skolan visar också störst intresse för skolarbetet, enligt Skolinspektionens enkät som besvarats av drygt 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal under våren 2015.