Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Dataskyddsförordningen på förståelig svenska

Publicerad: 2017-02-09 av Draftit #GDPR #PuL #Digitalisering #Dataskydd

Det har säkert inte undgått dig att en ny dataskyddslagstiftning är klubbad på EU-nivå. Och har det undgått dig så är det ingen fara. I denna artikel kommer vi reda ut begreppen och svara på frågorna som många har men få vågar ställa.

Årets Dataskyddsevent i Stockholm - 17 november

Publicerad: 2016-08-24 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Expo Dataskydd är en naturlig mötesplats för alla som arbetar med dataskydds- & integritetsfrågor. Under en heldag träffas vi för att lyssna på talare av absoluta toppklass. Vi lär oss om hantering av känsliga uppgifter, dokumentering, datasäkerhet & mycket mer.

Draftit intervjuas av NWT om Dataskyddsförordningen

Publicerad: 2016-06-22 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Nwt.se uppmärksammar Dataskyddsförordningen och passar på att ställa några frågor till Draftit

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen ska följas fr.o.m. 25 maj 2018

Publicerad: 2016-05-04 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Dataskyddsförordningen har antagits och publiceras i dag  i EU:s officiella tidning. Förordningen träder ikraft och blir lag i alla medlemsländer 25 maj 2016. Sedan börjar övergångsperioden löpa och förordningen ska följas 25 maj 2018.

Rådet antar Dataskyddsförordningen (GDPR) 8 april 2016

Publicerad: 2016-04-07 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Den 8 april 2016 kommer Europeiska unionens råd att anta GDPR - dataskyddsförordningen. De kommer att använda sig av ett skriftligt förfarande, vilket är en mycket ovanlig procedur. Förklaringen till det är att man vill undvika en fortsatt debatt i Rådet och därigenom göra det möjligt att anta förordningen så snart som möjligt.