Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Nya dataskyddsförordningen: Vad räknas som en personuppgift?

Publicerad: 2017-08-15 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #EU #Dataskydd

Vid behandling av personuppgifter gäller dataskyddsförordningen/GDPR från den 25 maj 2018, men det är dags att förbereda sig redan nu. Ett viktigt syfte med dataskyddsförordningen är just att stärka den personliga integriteten för personer i EU. Så vad räknas som en personuppgift enligt GDPR?

Årets Dataskyddsevent i Stockholm - 17 november

Publicerad: 2016-08-24 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Expo Dataskydd är en naturlig mötesplats för alla som arbetar med dataskydds- & integritetsfrågor. Under en heldag träffas vi för att lyssna på talare av absoluta toppklass. Vi lär oss om hantering av känsliga uppgifter, dokumentering, datasäkerhet & mycket mer.

Draftit intervjuas av NWT om Dataskyddsförordningen

Publicerad: 2016-06-22 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Nwt.se uppmärksammar Dataskyddsförordningen och passar på att ställa några frågor till Draftit

GDPR - 5 förberedande steg

Publicerad: 2016-06-21 av Draftit #Personuppgifter #EU #Internationellt

Beslutet om en ny dataskyddsförordning är nu fattat i EU. Företagen och myndigheterna har två år på sig att se över alla sina behandlingar av personuppgifter innan de behöver följa den nya lagstiftningen den 25 maj 2018.

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen ska följas fr.o.m. 25 maj 2018

Publicerad: 2016-05-04 av Draftit #Personuppgifter #PuL #EU #Internationellt

Dataskyddsförordningen har antagits och publiceras i dag  i EU:s officiella tidning. Förordningen träder ikraft och blir lag i alla medlemsländer 25 maj 2016. Sedan börjar övergångsperioden löpa och förordningen ska följas 25 maj 2018.