Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

GDPR: Privacy by Design & by Default

Publicerad: 2017-08-17 av Draftit #GDPR #Lagstiftning #EU #Dataskydd

Med nya dataskyddsförordningen/GDPR har du säkert hört talas om privacy by design and by default. Vad betyder det i praktiken och hur kan din organisation förhålla sig till privacy by design and by default?

Meddelarfriheten för anställda utökas - gäller nu både kommunala och fristående skolor

Publicerad: 2017-06-19 av Draftit #Arbetsträtt #Lagstiftning #Skolledning

Från den 1 juli 2017 utökas meddelarfriheten till alla anställda inom offentligt finansierade verksamheter. Meddelarfriheten innebär att anställda helt anonymt kan lämna sekretessbelagda uppgifter till media i syfte att de ska publiceras.

Lag- och regeländringar att ha koll på 2017

Publicerad: 2017-01-11 av Draftit #Lön #Arbetsträtt #Lagstiftning

Som traditionen ter sig går vi igenom några viktiga lag- och regeländringar årsskiftet 2016/2017. Ladda ner vårt faktablad och lär dig mer om, Förändringar i Diskrimineringslagen, Ny lag som ger ett förstärkt skydd för visselblåsare, Basbeloppen för 2017, Arbetsgivaravgiften för 2017 .

En ny konverteringsregel i LAS

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj. 

SvD uppmärksammar Dataskyddsförordningen - Vi berättar hur organisationer kan gå tillväga

Svenska Dagbladet lyfter nu diskussionen kring Dataskyddsförordningen till nyhetsmedie- och samtalsagendan. De fokuserar på de stora bötesbeloppen för organisationer men understryker också fördelarna för konsumenterna. På Draftit har vi lösningen för organisationer som vill ligga steget före och lära sig vilka åtgärder de behöver vidta inför den nya Dataskyddsförordningen.