Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Lönekartläggning - lever din organisation upp till kraven?

Publicerad: 2017-12-14 av Draftit #Lön #Lagstiftning #Lönefrågor

Kartläggningen är en viktig del för att organisationen ska få en klar bild över lönebalansen mellan manliga och kvinnliga arbetstagare. Har din organisation mer än tio anställda? Då ska arbetet med kartläggningen även dokumenteras.

LAS i blåsväder mellan fackförbund och företagare

Publicerad: 2017-11-08 av Draftit #Arbetsträtt #Lagstiftning

Lagen om anställning (LAS) har syftet att skydda arbetstagaren vid uppsägningar och avsked. Nu kommer kritik om att turordningsreglerna hämmar företagare och att de borde baseras på kompetens. Facken håller inte med, av flera anledningar. 

#metoo: Vad räknas egentligen som sexuella trakasserier? Detta säger lagstiftningen.

Hashtaggen #metoo har skapat en svallvåg av röster som nu träder fram i egenskap av utsatta för sexuella trakasserier. Men vad räknas egentligen som sexuella trakasserier i lagens mening? 

Ett lyckat rehabiliteringsprojekt: 60% återgick i arbete efter långtidssjukskrivning

När en arbetstagare har fått nedsatt arbetsförmåga ansvarar arbetsgivaren alltid för rehabiliteringen. Uppsala Kommun startade ett rehabiliteringsprojekt för att få tillbaka så många som möjligt i arbete - hur gjorde de och vad blev resultatet?

GDPR: Privacy by Design & by Default

Publicerad: 2017-08-17 av Draftit #GDPR #Lagstiftning #EU #Dataskydd

Med nya dataskyddsförordningen/GDPR har du säkert hört talas om privacy by design and by default. Vad betyder det i praktiken och hur kan din organisation förhålla sig till privacy by design and by default?