Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Lönekartläggning - lever din organisation upp till kraven?

Publicerad: 2017-12-14 av Draftit #Lön #Lagstiftning #Lönefrågor

Kartläggningen är en viktig del för att organisationen ska få en klar bild över lönebalansen mellan manliga och kvinnliga arbetstagare. Har din organisation mer än tio anställda? Då ska arbetet med kartläggningen även dokumenteras.

Räknas restid som arbetstid?

Publicerad: 2017-09-21 av Draftit #Lön #HR #Personalfrågor

Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning.

På tjänsteresan: Traktamente eller resa på räkning

Publicerad: 2017-06-21 av Draftit #Lön #Arbetsträtt #Personalfrågor #Skatt

Vid tjänsteresor är det vanligt att arbetsgivaren står för merkostnader under en tjänsteresa. Arbetsgivaren kan välja att betala ut traktamente eller låta arbetstagaren resa på räkning. 

Semesterberäkning enligt semesterlagen

Publicerad: 2017-06-01 av Draftit #Lön #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor

Sommaren närmar sig med stormsteg. De flesta planerar sin semester, och som arbetsgivare gäller det att få ihop allas scheman. Vanligtvis styr semesterlagen hur semesterberäkningen utförs, men både kollektivavtal och individuella anställningsavtal kan påverka antal dagar, semesterlön och när semestern bör förläggas. 

Kan jag som arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

Publicerad: 2017-05-29 av Draftit #Lön #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor

Många arbetsgivare undrar om de kan betala ut semester i pengar istället för betald semester. Generellt sett är det inte tillåtet, men det finns som alltid några undantag som bekräftar reglen. Få koll på vad Semesterlagen säger, och hur du kan bemöta personal som vill få ut pengar iställer för semester.