Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Expo HR 2017 med tema Medarbetarupplevelsen

HR fortsätter att växa både i betydelse och omfattning. Det talas allt oftare om medarbetarupplevelsen. Människan i organisationen får en större betydelse och ses mer och mer som en central konkurrensfördel.

Enkätresultat: Den största HR-utmaningen

Vilka är de största utmaningarna som HR står inför 2017? Vi passade på att ta pulsen på 236 personer som arbetar med HR-frågor. I denna artikel sammanställer vi resultatet och de fritextsvar som vi fick in.

Expo HR 2016 - Digitalisering, Arbetsmiljö, Ledarskap & Mångfald

Aldrig har det varit roligare att jobba inom HR. Det händer så mycket hela tiden och takten bara ökar. HR digitaliseras alltmer. Digitala och fysiska gränser suddas ut medan andra förstärks. Sverige blir en större och större smältdegel för olika kulturer. Hur påverkar allt detta näringslivet, offentlig sektor, organisationskulturen, arbetsmiljön och ledarskapet på kort och lång sikt?

Lyckad intern kommunikation för HR-avdelningar

Vi går igenom hur du skapar en light-variant av en kommunikationsplan, samt diskutera olika kanaler och dess för- och nackdelar. Dessutom går vi igenom hur du skapar bra innehåll som påverkar. Du får konkreta tips på aktiviteter som bygger gemenskap och dialog inom organisationen.

10 råd för Personalhandboken

När bolag växer och antalet anställda börjar stiga uppstår ofta ett behov och en förväntan på att vara stringent. Det blir lätt en rörig djungel. Saker tar alldeles för lång tid och det blir för mycket komplikationer när olika situationer hanteras ”case by case”. Det krävs därför policys, riktlinjer, rutiner och en enhetlig hantering av personalvillkor. En personalhandbok är då ett utmärkt sätt att skapa och kommunicera en enhetlig hantering av detta.