Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

"Det är ju ingen av mina kunder som stör. Det ska alla veta"

Publicerad: 2018-01-30 av Draftit #HR #Kommun

Supporten ska vara alla kunders kompis. Här finner vi Richard, som jag i skrivande stund ser klättrandes på en stege för att koppla om sladdar till avdelningens datorer. Det är just så han är, han hjälper de som behöver en hjälpande hand.

Ett lyckat rehabiliteringsprojekt: 60% återgick i arbete efter långtidssjukskrivning

När en arbetstagare har fått nedsatt arbetsförmåga ansvarar arbetsgivaren alltid för rehabiliteringen. Uppsala Kommun startade ett rehabiliteringsprojekt för att få tillbaka så många som möjligt i arbete - hur gjorde de och vad blev resultatet?

Enkätresultat: Den största HR-utmaningen

Vilka är de största utmaningarna som HR står inför 2017? Vi passade på att ta pulsen på 236 personer som arbetar med HR-frågor. I denna artikel sammanställer vi resultatet och de fritextsvar som vi fick in.

En pratstund med stadsdirektör Palle Lundberg: om ledarskap i olika åldrar, kulturer och organisationer

Vi möter upp med Palle Lundberg, Stadsdirektör för Helsingborgs stad. Vad är hans syn på ledarskap i olika generationer? I det mångkulturella Sverige? Och i ett konstant skiftande organisationsklimat? Och hur hanterar man egentligen psykopater på arbetsplatsen?

Inflytande skapar mer engagerade elever

Publicerad: 2015-08-04 av Draftit #Kommun #Skolledning

De elever som upplever att de har inflytande över arbetssättet i skolan visar också störst intresse för skolarbetet, enligt Skolinspektionens enkät som besvarats av drygt 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal under våren 2015.