Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Ett lyckat rehabiliteringsprojekt: 60% återgick i arbete efter långtidssjukskrivning

När en arbetstagare har fått nedsatt arbetsförmåga ansvarar arbetsgivaren alltid för rehabiliteringen. Uppsala Kommun startade ett rehabiliteringsprojekt för att få tillbaka så många som möjligt i arbete - hur gjorde de och vad blev resultatet?

Enkätresultat: Den största HR-utmaningen

Vilka är de största utmaningarna som HR står inför 2017? Vi passade på att ta pulsen på 236 personer som arbetar med HR-frågor. I denna artikel sammanställer vi resultatet och de fritextsvar som vi fick in.

En pratstund med stadsdirektör Palle Lundberg: om ledarskap i olika åldrar, kulturer och organisationer

Vi möter upp med Palle Lundberg, Stadsdirektör för Helsingborgs stad. Vad är hans syn på ledarskap i olika generationer? I det mångkulturella Sverige? Och i ett konstant skiftande organisationsklimat? Och hur hanterar man egentligen psykopater på arbetsplatsen?

Inflytande skapar mer engagerade elever

Publicerad: 2015-08-04 av Draftit #Kommun #Skolledning

De elever som upplever att de har inflytande över arbetssättet i skolan visar också störst intresse för skolarbetet, enligt Skolinspektionens enkät som besvarats av drygt 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal under våren 2015.

Kommun tecknar diskrimineringsförsäkring

Publicerad: 2015-02-23 av Draftit #Kommun

Tingsryds kommun har tecknat en diskrimineringsförsäkring. Försäkringen är en utökning av den ordinarie ansvarsförsäkringen.