Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Räknas restid som arbetstid?

Publicerad: 2017-09-21 av Draftit #Lön #HR #Personalfrågor

Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning.

E-journaler ökar patientens insyn, vilket skapar stress hos vårdpersonalen

Publicerad: 2017-09-18 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Personalfrågor

Digitalisering är en viktig del för utvecklingen inom sjukvården. Med alla e-tjänster ökar också patientens insyn. Hur påverkar e-tjänsterna vårdpersonals arbetsbelastning?

GDPR & Rekrytering: Hantera personuppgifterna på rätt sätt

Ska ditt företag rekrytera under hösten? Då är det smart att utforma rekryteringsprocessen och hanteringen av data enligt GDPR som träder i kraft den 25 maj nästa år. 

Stark organisationskultur ger bättre resultat

Skapa en stark organisationskultur med enkla, men effektiva, aktiviteter. Uppmärksamma framgångar och se till att kulturen är förankrad både bland medarbetare och i ledningen. Vad gör du för att främja en resultatinriktad organisation där alla trivs? 

"Jag säger upp mig" – arbeta proaktivt för att minska skadan vid uppsägningar

Publicerad: 2017-08-22 av Draftit #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor #Chefskap

Alla chefer har varit där: Plötsligt är det någon som säger upp sig. Ibland har du haft en föraning, men det kan också komma som en total överraskning. Hur kan du som chef bemöta personal som väljer att säga upp sig?