Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

GDPR: Privacy by Design & by Default

Publicerad: 2017-08-17 av Draftit #GDPR #Lagstiftning #EU #Dataskydd

Med nya dataskyddsförordningen/GDPR har du säkert hört talas om privacy by design and by default. Vad betyder det i praktiken och hur kan din organisation förhålla sig till privacy by design and by default?

Nya dataskyddsförordningen: Vad räknas som en personuppgift?

Publicerad: 2017-08-15 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #EU #Dataskydd

Vid behandling av personuppgifter gäller dataskyddsförordningen/GDPR från den 25 maj 2018, men det är dags att förbereda sig redan nu. Ett viktigt syfte med dataskyddsförordningen är just att stärka den personliga integriteten för personer i EU. Så vad räknas som en personuppgift enligt GDPR?

Gör testet: Hur står sig ert dataskyddsarbete?

Publicerad: 2017-05-16 av Draftit #GDPR #Digitalisering #Dataskydd

Hur står sig egentligen ert artbete med dataskyddsfrågor? Vilka områden har ni tagit tag i, och vilka behöver ni utveckla? Och hur ska ni gå till väga? Gör vårt korta test med 9 frågor, så får du en inledning till vad som behöver göras och hur du kan gå vidare.

Dataskyddsförordningen på förståelig svenska

Publicerad: 2017-02-09 av Draftit #GDPR #PuL #Digitalisering #Dataskydd

Det har säkert inte undgått dig att en ny dataskyddslagstiftning är klubbad på EU-nivå. Och har det undgått dig så är det ingen fara. I denna artikel kommer vi reda ut begreppen och svara på frågorna som många har men få vågar ställa.