Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Uppsägningstiden varierar med anställningstiden

Publicerad: 2017-06-14 av Draftit #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor #Chefskap

Anställda har alltid rätt till minst en månads uppsägningstid, men hur lång uppsägningstid kan man ha? Chefer och arbetsgivare måste följa de regleringar som finns, även om det finns utrymme för individuella avtal.

Arbetsmiljöarbete för chefer II: Risker & åtgärder

Publicerad: 2017-05-02 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Chefskap

Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare i takt med att antalet sjukskrivningar ökar. Risker i arbetsmiljön kan till exempel omfatta stress, hög arbetsbelastning och konflikter. Vilka risker kan du identifiera på din arbetsplats?
Detta är den andra av två delar i Draftits serie om arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbete för chefer I: Vilket ansvar har jag?

Publicerad: 2017-04-10 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Personalfrågor #Chefskap

Vilket ansvar har du som chef i arbetsmiljöarbetet?
Vi pratar med experten Eva Linér för att reda ut begrepp såsom: Systematiskt arbetsmiljöarbete, OSA, medarbetarens ansvar och psykosociala aspekter i arbetsmiljön. 

Expo HR 2017 med tema Medarbetarupplevelsen

HR fortsätter att växa både i betydelse och omfattning. Det talas allt oftare om medarbetarupplevelsen. Människan i organisationen får en större betydelse och ses mer och mer som en central konkurrensfördel.

Enkätresultat: Den största HR-utmaningen

Vilka är de största utmaningarna som HR står inför 2017? Vi passade på att ta pulsen på 236 personer som arbetar med HR-frågor. I denna artikel sammanställer vi resultatet och de fritextsvar som vi fick in.