Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Digitala verktyg kan skapa en bättre skola för alla

Svenska skolor har god tillgång till modern teknik, men resurserna är väldigt ojämnt fördelade. Adaptivt lärande med AI-teknik anpassar nivån efter eleven och är en teknik som används i våra grannländer. Vilken vision har den svenska skolan? 

E-journaler ökar patientens insyn, vilket skapar stress hos vårdpersonalen

Publicerad: 2017-09-18 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Personalfrågor

Digitalisering är en viktig del för utvecklingen inom sjukvården. Med alla e-tjänster ökar också patientens insyn. Hur påverkar e-tjänsterna vårdpersonals arbetsbelastning?

Stark organisationskultur ger bättre resultat

Skapa en stark organisationskultur med enkla, men effektiva, aktiviteter. Uppmärksamma framgångar och se till att kulturen är förankrad både bland medarbetare och i ledningen. Vad gör du för att främja en resultatinriktad organisation där alla trivs? 

Så arbetar du med diskriminering & aktiva åtgärder

Sedan lång tid har Sverige lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Nytt för 2017 är kravet på aktiva åtgärder och dokumentering av dessa. Dessutom räknas numera samtliga sju diskrimineringsgrunder in i lagstiftningen, som är till för att främja allas lika rättigheter.

Arbetsmiljöarbete för chefer II: Risker & åtgärder

Publicerad: 2017-05-02 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Chefskap

Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare i takt med att antalet sjukskrivningar ökar. Risker i arbetsmiljön kan till exempel omfatta stress, hög arbetsbelastning och konflikter. Vilka risker kan du identifiera på din arbetsplats?
Detta är den andra av två delar i Draftits serie om arbetsmiljöarbete.