Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Så arbetar du med diskriminering & aktiva åtgärder

Sedan lång tid har Sverige lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Nytt för 2017 är kravet på aktiva åtgärder och dokumentering av dessa. Dessutom räknas numera samtliga sju diskrimineringsgrunder in i lagstiftningen, som är till för att främja allas lika rättigheter.

Arbetsmiljöarbete för chefer II: Risker & åtgärder

Publicerad: 2017-05-02 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Chefskap

Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare i takt med att antalet sjukskrivningar ökar. Risker i arbetsmiljön kan till exempel omfatta stress, hög arbetsbelastning och konflikter. Vilka risker kan du identifiera på din arbetsplats?
Detta är den andra av två delar i Draftits serie om arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbete för chefer I: Vilket ansvar har jag?

Publicerad: 2017-04-10 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Personalfrågor #Chefskap

Vilket ansvar har du som chef i arbetsmiljöarbetet?
Vi pratar med experten Eva Linér för att reda ut begrepp såsom: Systematiskt arbetsmiljöarbete, OSA, medarbetarens ansvar och psykosociala aspekter i arbetsmiljön. 

Expo HR 2017 med tema Medarbetarupplevelsen

HR fortsätter att växa både i betydelse och omfattning. Det talas allt oftare om medarbetarupplevelsen. Människan i organisationen får en större betydelse och ses mer och mer som en central konkurrensfördel.

Experterna reder ut employer brand(ing), och hur det formar framtidens organisationer

För en tid sedan tog vi initiativet och gjorde en eftersökning i sociala medier. Vi ville komma i kontakt med de som på något sätt hade praktisk erfarenhet av Employer Branding och se vad vi kunde lära av dem. Resultatet blev en artikelserie kring employer branding och att attrahera talang.