Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Semesterberäkning enligt semesterlagen

Publicerad: 2017-06-01 av Draftit #Lön #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor

Sommaren närmar sig med stormsteg. De flesta planerar sin semester, och som arbetsgivare gäller det att få ihop allas scheman. Vanligtvis styr semesterlagen hur semesterberäkningen utförs, men både kollektivavtal och individuella anställningsavtal kan påverka antal dagar, semesterlön och när semestern bör förläggas. 

Kan jag som arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

Publicerad: 2017-05-29 av Draftit #Lön #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor

Många arbetsgivare undrar om de kan betala ut semester i pengar istället för betald semester. Generellt sett är det inte tillåtet, men det finns som alltid några undantag som bekräftar reglen. Få koll på vad Semesterlagen säger, och hur du kan bemöta personal som vill få ut pengar iställer för semester. 

Gör testet: Hur står sig ert dataskyddsarbete?

Publicerad: 2017-05-16 av Draftit #GDPR #Digitalisering #Dataskydd

Hur står sig egentligen ert artbete med dataskyddsfrågor? Vilka områden har ni tagit tag i, och vilka behöver ni utveckla? Och hur ska ni gå till väga? Gör vårt korta test med 9 frågor, så får du en inledning till vad som behöver göras och hur du kan gå vidare.

Hur skapar vi ordning och trygghet i skolan?

Publicerad: 2017-05-04 av Draftit #Skolledning

God studiero för alla elever är enligt skollagen en av skolans uppgifter att efterleva. Många elever störs av andras negativa beteenden. Det största problemet enligt Skolinspektionen är däremot att många elever inte arbetar under lektionerna. Vad beror detta på, och finns det sätt att öka elevers deltagande i skolans verksamhet?

Arbetsmiljöarbete för chefer II: Risker & åtgärder

Publicerad: 2017-05-02 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Chefskap

Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare i takt med att antalet sjukskrivningar ökar. Risker i arbetsmiljön kan till exempel omfatta stress, hög arbetsbelastning och konflikter. Vilka risker kan du identifiera på din arbetsplats?
Detta är den andra av två delar i Draftits serie om arbetsmiljöarbete.