Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

8 viktiga förändringar i dataskyddsförordningen jämfört med PuL

Publicerad: 2017-09-15 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #PuL #Dataskydd

Dataskyddsförordningen, ofta förkortad till GDPR på engelska, är en lagstiftning från EU som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Vi tar upp de viktigaste skillnaderna mellan GDPR och PuL - allt för att du ska få koll på dataskydd, för dig och alla organisationer i EU.

GDPR & Rekrytering: Hantera personuppgifterna på rätt sätt

Ska ditt företag rekrytera under hösten? Då är det smart att utforma rekryteringsprocessen och hanteringen av data enligt GDPR som träder i kraft den 25 maj nästa år. 

GDPR & skolan: Krävs samtycke från eleverna?

I skolans värld hanteras personuppgifter varje dag, varför dataskyddsförordningen nya föreskrifter är viktiga att veta om. Skolan får registrera viss information om sina elever, men det finns också viktiga undantag. 

Stark organisationskultur ger bättre resultat

Skapa en stark organisationskultur med enkla, men effektiva, aktiviteter. Uppmärksamma framgångar och se till att kulturen är förankrad både bland medarbetare och i ledningen. Vad gör du för att främja en resultatinriktad organisation där alla trivs? 

"Jag säger upp mig" – arbeta proaktivt för att minska skadan vid uppsägningar

Publicerad: 2017-08-22 av Draftit #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor #Chefskap

Alla chefer har varit där: Plötsligt är det någon som säger upp sig. Ibland har du haft en föraning, men det kan också komma som en total överraskning. Hur kan du som chef bemöta personal som väljer att säga upp sig?