Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Missbruksregeln försvinner med dataskyddsförordningen

Publicerad: 2017-10-06 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #Dataskydd

Dataskyddsförordningen innebär att missbruksregeln som finns i PuL försvinner. Denna förändring gör att personuppgifter i exempelvis e-post och löpande text på webbplatser ska hanteras på samma sätt som personuppgifter i databaser. 

Vad betyder dataportabilitet enligt dataskyddsförordningen?

Publicerad: 2017-10-03 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #Dataskydd

Kravet på dataportabilitet är en nyhet i GDPR och något som många har frågor om. Vad betyder dataportabilitet? Måste alla organisationer kunna erbjuda dataportabilitet?  

Digitala verktyg kan skapa en bättre skola för alla

Svenska skolor har god tillgång till modern teknik, men resurserna är väldigt ojämnt fördelade. Adaptivt lärande med AI-teknik anpassar nivån efter eleven och är en teknik som används i våra grannländer. Vilken vision har den svenska skolan? 

Räknas restid som arbetstid?

Publicerad: 2017-09-21 av Draftit #Lön #HR #Personalfrågor

Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning.

E-journaler ökar patientens insyn, vilket skapar stress hos vårdpersonalen

Publicerad: 2017-09-18 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Personalfrågor

Digitalisering är en viktig del för utvecklingen inom sjukvården. Med alla e-tjänster ökar också patientens insyn. Hur påverkar e-tjänsterna vårdpersonals arbetsbelastning?