Uppsägningstiden varierar med anställningstiden

Publicerad: 2017-06-14 av Draftit #Arbetsträtt #HR #Personalfrågor #Chefskap
Beräknad lästid för inlägget: ca. 4 minuter

Anställda har alltid rätt till minst en månads uppsägningstid, men hur lång uppsägningstid kan man ha? Chefer och arbetsgivare måste följa de regleringar som finns, även om det finns utrymme för individuella avtal.

För arbetstagare som började sin anställning innan 1997 beräknas uppsägningstiden utifrån ålder, till skillnad från nuvarande lagstiftning där uppsägningstiden beräknas utifrån sammanlagd anställningstid.

Visste du till exempel att om du tidigare haft en anställd som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter en annan anställning, så ska uppsägningstiden beräknas utifrån den sammanlagda anställningstiden?

Hur lång är uppsägningstiden

Hämta "Hur lång är uppsägningstiden?" som PDF

Du får gärna dela med dig av grafiken, men länka då till www.draftit.se så att informationskällan är transparent.

Uppsägningstid vid tillsvidareanställning

Uppsägningstid baseras på ålder om anställning började innan den 1 januari 1997. Uppsägningstiden regleras i LAS, om inte kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen. Om inget annat anges i avtalet, så har arbetstagaren alltid en månads uppsägningstid.

Uppsägningstid om anställning började efter 1 januari 1997:

UppsägningstidSammanlagd anställningstid
1 månad Mindre än 2 år
2 månader 2-4 år
3 månader 4-6 år
4 månader 6-8 år
5 månader 8-10 år
6 månader Minst 10 år

Uppsägningstid baseras på ålder om anställningen började innan den 1 januari 1997:

UppsägningstidÅlder
2 månader 25 - 30 år
3 månader 30 - 35 år
4 månader 35 - 40 år
5 månader 40 - 45 år
6 månader 45 år och äldre


Ladda ner faktablad: Uppsägning & avsked enligt reglerna i LAS


Uppsägningstid vid provanställning

En provanställning kan när som helst avbrytas av båda parter, utan särskilda skäl. Detta förutsatt att det inte finns kollektivavtal som säger något annat.

Uppsägning vid tidsbegränsad anställning

Om en tidsbegränsad anställning upphör innan den avtalade perioden, bör vikarien informeras om detta senast en månad i förväg. En tidsbegränsad anställning kräver alltid uppsägning på saklig grund.

Förlänga eller förkorta uppsägningstiden?

Arbetsgivaren har i vissa fall möjlighet att justera uppsägningstidens längd. Arbetsgivaren kan förkorta arbetstagarens uppsägningstid i enlighet med LAS eller kollektivavtal om detta tillämpas. Om arbetstagarens uppsägningstid bör utökas vid egen uppsägning, måste detta ske i samförstånd. Arbetsgivaren får inte enskilt förlänga arbetstagarens uppsägningstid.

Bra att veta om uppsägningstider:

  • Oavsett anställningstid har arbetstagaren alltid minst en månads uppsägningstid.
  • Individuella anställningsavtal och kollektivavtal kan avsevärt påverka uppsägningstiden.
  • Kommun och landsting har särskilda regler baserat på gällande kollektivavtal.

Egen uppsägning under tjänstledighet

Anställda har när som helst rätt att säga upp sig. Uppsägningstiden börjar från den dag då motparten blir informerad om uppsägningen.

Förlägga semester under uppsägningstiden

Arbetsgivaren får inte efter uppsägningsdagen förlägga semester under uppsägningstiden utan arbetstagarens medgivande. Detta gäller enbart om uppsägningstiden är kortare än sex månader.

Föräldraledighet och uppsägningstid

Arbetstagaren kan bli uppsagd under föräldraledigheten. Uppsägningstiden börjar från det datum som arbetstagaren ska vara tillbaka.
 

Draftit HR - för dig som vill ligga steget före

I Draftits HR-produkter får du tillgång till rättsfall, lagstiftning, kollektivavtal, dokument och steg-för-steg guider. Vår mest populära produkt är HR Expert som täcker dina grundbehov i arbetsmiljö och arbetsrätt. Det finns skräddarsydda portallösningar som fungerar likt ett intranät för din organisation.

Utforska Draftit HR