Hur kan HR hjälpa till med digitaliseringen av organisationen?

Publicerad: 2016-12-09 av Draftit #HR #Chefskap #Digitalisering
Beräknad lästid för inlägget: ca. 7 minuter

Henrik Ladström på Expo HR 2016 - Draftit KnowitHenrik Ladström – expert på digitaliseringen av HR, var en av föreläsarna på Draftits Expo HR 2016. Hans uttalanden - om att digitaliseringen främst handlar om människor, samt att alla hört talas om digitaliseringen men ingen kan förklara det kortfattat - blev snabbt populära citat som spreds på Twitter och LinkedIn.

Han hävdar blygsamt att han inte är en inspirationsföreläsare. Sant eller falskt åsido, han lyckades i alla fall med att fånga publiken och engagera dem. Henrik menar att HR spelar en central roll i digitaliseringen av hela organisationen, inte bara för sina egna processer.

Vi möter upp med Henrik för att prata just digitalisering. Hur ska man börja, och var? På vilket sätt? Och vad kommer hända med HRs roll i och med alla nya digitala verktyg och arbetsmetoder?

Är inte digitaliseringen gammal?
Varför händer allt nu?

Vi frågar Henrik varför det talas så mycket om digitalisering just nu. Datorer har vi ju haft länge och Internet är vardagsmat för de flesta. Henrik menar att det som började för ett antal år sedan inte var en digitalisering utan snarare en datorisering.

– Datoriseringen påbörjades för ett tag sedan, det är något annat än digitaliseringen. Det vi ser nu är något annat än att bara göra samma på datorn som på papperet, och tyvärr är det många inom HR som är kvar i datoriseringen fortfarande.

Anledningen till att vi ser så mycket artiklar, samtal och evenemang kring digitaliseringen just nu är enligt Henrik främst en mognadsfråga. Vi har talat om digitaliseringen länge, men det är först nu när rätt infrastruktur och kompetens är på plats som efterfrågan har tagit fart.

– Det beror nog helt enkelt på att man (marknaden, individer, företag etc.) mognat och kan ta till sig det nu. Så är det med det mesta – det snackas ett bra tag om det, men det är först när kompetensen är tillräckligt hög, rätt infrastruktur finns på plats, etc., som det blir en stor grej eftersom efterfrågan börjar öka då.

Digitaliseringen handlar kanske mest om människor

System i all ära, men utan användare är de ingenting. Digitaliseringen handlar mycket om att ställa om sitt tankesätt. Och när det gäller tankesätt och attityder så är det först och främst människor man måste arbeta med. Här kommer HR in som en viktig spelare i arbetet med organisationens digitalisering i stort.

– Ja, det är kanske främst människor det handlar om till och med. Ingenting är ju någonting utan oss människor, och det är samma sak här. Någon kan försöka få IT-system på plats, men om inte människorna – de som ska använda systemen – är med på noterna, så blir det ingenting.

Hur bör HR tänka för att få igång sitt digitaliseringsarbete? Hur får man medarbetarna engagerade i processen? Henrik ger förslag på en ”SMART” modell som man kan utgå ifrån, men också hur man rent kommunikativt kan agera.

– Det bästa är att börja i liten skala och fundera över var man kan testa att bli riktigt digital. För HR:s del kan det vara inom rekrytering, onboarding eller något annat.

Henrik pratar om att sätta upp så kallade ”SMART:a” mål. Alltså mål som är Specifika, Mätbara, Avgränsade, Realistiska och Tidsbegränsade. Kombinerar man det med att rikta insatsen mot någon stans i organisationen där det finns en stor förändringsvilja, så är chansen stor att lyckas och samtidigt lära sig mycket på resans gång.

– Börja också gärna någonstans i organisationen där förändringsviljan är någorlunda hög och låt avdelningens medarbetare bli ambassadörer som sprider snacket om att det faktiskt blir ganska bra när man digitaliserar. På det viset blir övriga delar lite mer öppna när det kommer till dem.

I framtiden är chefen inte ”en mossig gammal gubbe”

Men hur kommer då HR-avdelningen och ledarskapet att förändras de kommande åren? Ingen vet exakt och Henrik menar att det säkerligen kommer finnas organisationer som stannat i utvecklingen och mer eller mindre ser ut som de gör idag.

Vad vi kan se redan nu är att automatiseringen vinner ny mark. Detta kommer i sin tur antagligen påverka de administrativa uppgifterna och att dessa tjänster successivt försvinner. Cheferna kommer bli tvungna att vara mer digitala, men inte mindre mänskliga för den delen.

– Att vara en digital chef kommer bli en hygienfaktor, där dagens mossiga gubbar inte har något att komma med.

Henrik tror också att HR i framtiden kommer vara än mer vetenskapsstyrt och skräddarsytt. Detta tack vare att man samlar på sig allt mer data som också kommer vara föremål för intressanta analyser som kan hjälpa organisationen.

Några exempel på hur Draftit kan hjälpa dig att bli lite mer digital och spara tid och pengar

Produkter HR DraftitSom du säkert vet är alla våra HR-produkter digitala. Vissa av dem fungerar som självhjälpsverktyg inom juridik, andra som skräddarsydda webbportaler för dina chefer och anställda.

Vare sig det är en medarbetarportal eller en chefsportal, så sparar de HR-avdelningens tid. Du minskar frågeflödet in till HR eftersom svaren finns att finna i portalerna. Samtidigt blir kommunikationen mer enhetlig och cheferna har en gemensam referenspunkt och kunskapsbank i sitt vardagliga arbete.

I vår produkt HR-expert får du hjälp med juridiken som rör personalen. Det finns många saker som produkten kan hjälpa dig med, i den här artikeln kommer vi prata om två verktyg i produkten som kommer hjälpa dig att hantera, redovisa och analysera data.

Verktygen i HR Expert som vi kommer berätta lite kort om hjälper dig med Lönekartläggningen och Kartläggningen av den Sociala och Organisatoriska Arbetsmiljön.

Lönekartläggning - generera en eller flera tydliga rapporter

Lönekartläggning mallFör att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera: Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Med vår smarta mall för lönekartläggning så får du en tydlig överblick över löneläget i hela organisationen. Du kan även få rapporter för respektive avdelning och skicka ut till avdelningschefer. Läs mer om produkten HR Expert där verktyget för lönekartläggning finns

Social & Organisatorisk arbetsmiljö – få en tydlig bild av organisationen

Social och organisatorisk arbetsmiljö mallDen 31 mars 2016 började den nya föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskriften preciserar de faktorer som är viktiga att arbeta med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I föreskriften ingår tre huvudområden; arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det tas även ett helhetsgrepp kring den organisatoriska arbetsmiljön.

Är det dags att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Hur upplever dina medarbetare arbetsbelastning, egenkontroll, utvecklingsmöjlighet? Med vår enkät och rapportmall får du en tydlig bild av din organisations organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Läs mer om produkten HR Expert där verktyget för social & organisatorisk arbetsmiljö finns