Det händer nu Personal, Lön, Skolledning, Social & Dataskydd i konstant förändring

Räknas restid som arbetstid?

Publicerad: 2017-09-21 av Draftit #Lön #HR #Personalfrågor

Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning.

E-journaler ökar patientens insyn, vilket skapar stress hos vårdpersonalen

Publicerad: 2017-09-18 av Draftit #Arbetsmiljö #HR #Personalfrågor

Digitalisering är en viktig del för utvecklingen inom sjukvården. Med alla e-tjänster ökar också patientens insyn. Hur påverkar e-tjänsterna vårdpersonals arbetsbelastning?

8 viktiga förändringar i dataskyddsförordningen jämfört med PuL

Publicerad: 2017-09-15 av Draftit #Personuppgifter #GDPR #PuL #Dataskydd

Dataskyddsförordningen, ofta förkortad till GDPR på engelska, är en lagstiftning från EU som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Vi tar upp de viktigaste skillnaderna mellan GDPR och PuL - allt för att du ska få koll på dataskydd, för dig och alla organisationer i EU.

GDPR & Rekrytering: Hantera personuppgifterna på rätt sätt

Ska ditt företag rekrytera under hösten? Då är det smart att utforma rekryteringsprocessen och hanteringen av data enligt GDPR som träder i kraft den 25 maj nästa år. 

GDPR & skolan: Krävs samtycke från eleverna?

I skolans värld hanteras personuppgifter varje dag, varför dataskyddsförordningen nya föreskrifter är viktiga att veta om. Skolan får registrera viss information om sina elever, men det finns också viktiga undantag.